Müdür Yardımcıları

MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV DAĞILIMLARIÖğr. Gör. Yavuz Selim TAŞCIOĞLU
MÜDÜR YARDIMCISI
yavuzselim.tascioglu@erdogan.edu.tr
+90 464 715 1617 / 2545
 • Bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanan bölüm ders ve sınav programlarını birim akademik kurul toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde kontrolünü sağlamak,
 • Meslek Yüksekokul sekreteri tarafından hazırlanan Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Meslek Yüksekokul Akademik Kurulu gündemlerini hazırlamak ve ön kontrollerini yapmak,
 • Yılsonu birim faaliyet raporlarının hazırlayıp birim ağ sayfasında yayınlanmasını sağlamak,
 • Mezuniyet töreni ile sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmaları düzenlemek ve kontrol etmek,
 • Meslek Yüksekokulu öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliğin kontrolünü ve denetimini yapmak,
 • Yeni gelen öğrencilere, bölümler tarafından uyum programı uygulanmasını sağlamak,
 • Meslek Yüksekokulunda Erasmus, Mevlana, Farabi gibi programların Müdürlük bünyesinde etkin yürütülmesini sağlamak,
 • Eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur ve her eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılacak olan akademik kurulun gündem ve sunularını hazırlamak,
 • Görev alanına giren konularda birimde oluşturulan komisyonların çalışmaların takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü tarafından akademik ve idari konularda kendine vereceği diğer görevleri yapmak ve takip etmek,
 • Eğitim-öğretim hizmetleri ile kendi sorumluluk alanlarında yaşanan aksaklıkları Müdürlüğe bildirmek,
 • Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda Meslek Yüksekokulunu üst düzeyde temsil etmek; Meslek Yüksekokulu Kuruluna ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
 
Öğr. Gör. Sefa KAHYAR
MÜDÜR YARDIMCISI
sefa.kahyar@erdogan.edu.tr
+90 464 715 1617 / 2543
 
 • Bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanan sınav programlarını ve akademik kurullarda alınan kararları dikkate alarak tüm sınav görevlendirmelerini zamanında yapmak,
 • Meslek Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna bağlı bölüm web sayfalarının güncel tutulmasını sağlamak,
 • Meslek Yüksekokulunda mezun takip sistemi oluşturulması ve mezunlarla sıkı bir işbirliği içinde olunmasının sağlanmak,
 • Meslek Yüksekokulu kalite çalışmalarını yürütmek,
 • Meslek Yüksekokulu akreditasyon çalışmalarını yürütmek,
 • Eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur ve her eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılacak olan akademik kurulun gündem ve sunularını hazırlamak,
 • Görev alanına giren konularda birimde oluşturulan komisyonların çalışmaların takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü tarafından akademik ve idari konularda kendine vereceği diğer görevleri yapmak ve takip etmek,
 • Eğitim-öğretim hizmetleri ile kendi sorumluluk alanlarında yaşanan aksaklıkları Müdürlüğe bildirmek,
 • Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda Meslek Yüksekokulunu üst düzeyde temsil etmek; Meslek Yüksekokulu Kuruluna ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,