Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu 

ORÜS (Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü) bünyesinde iken 24.09.1998’de KTÜ’ye devredilen Ardeşen Parke ve Kereste Fabrikası İşletmesinin 66 dönüm arazisi üzerine kuruludur. 01.03.2006 tarih ve 5467 no’lu kanun ile kurulmuş bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Misyonumuz;

Ardeşen Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve milli değerlere saygılı bireyler yetiştirerek ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır. 

Vizyonumuz;

Ardeşen Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz, topluma hizmet etme düşüncesi ve sorumluluğunda olan, sektörün gerektirdiği mesleki yeterliliklere sahip bireyler yetiştirerek tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Değerlerimiz;

Yüksekokulumuz,  Üniversitemizin ilke ve değerlerinden sapmadan kurumsal sorumluluk yaklaşımı içinde kararlar alır ve uygular. Yüksekokulumuzda toplam kalite yönetimi anlayışı içinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri sürekli takip edilerek gerekli iyileştirmeler yapılır. Yüksekokulumuz stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerleri benimser:

  • Özgürlük
  • Bilimsellik
  • Üretkenlik
  • Rekabetçi
  • Kalite odaklılık
  • Sürekli iyileştirmeyi benimseme
Amaçlarımız; 
  • Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte bireyler yetiştirmek 
  • Bölgesel sektör paydaşlarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
  • Bölgesel sektör paydaşları ile iş birliği yaparak sorunların çözümüne katkı sağlamak.
  • Bölgesel kalkınma projelerine katkı sağlamak.
Mezunların İstihdam Alanları;
Bankacılık ve Sigortacılık mezunlarımız; Bankacılık ve Sigortacılık alanında özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Bilgisayar Programcılığı mezunlarımız, aldıkları eğitim ile veritabanı yöneticiliği, web tasarım, programlama, 2B/3B tasarımcı ve internet programcılığı alanlarında özel sektörde çalışabileceği gibi alabilecekleri KPSS puanı ile ilgili memur kadrolarına başvuru yapabilirler. Turizm ve Seyahat Hizmetleri mezunlarımız, seyahat acentesi, tur operatörü ve turizm alanında hizmet veren diğer işletmelerinde, değişik pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca özel sektör kuruluşları haricinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alabilmektedirler. Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunlarımız ise, otel, motel, tatil köyü, seyahat acentesi, gibi konaklama işletmelerinde restoran, eğlence merkezleri gibi yiyecek-içecek işletmelerinde, seyahat acentesi, tur operatörü gibi seyahat işletmelerinde değişik pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca özel sektör kuruluşları haricinde Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alabilmektedirler.