Akreditasyon

Birimimizde akredite edilmiş program bulunmamaktadır. Akreditasyon çalışmaları ilgili komisyonlarca belirlenen Akreditasyon Eylem Planı kapsamında devam etmektedir.