2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri Senato Kararı

18 Şubat 2023 Cumartesi

 
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
 
2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları

 (T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’nun 18.02.2023 tarih ve 187 Sayılı Toplantı Kararıdır.)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim öğretim süreçlerine ilişkin YÖK Başkanlığının 17.02.2023 tarihli ve E-75850160-301.01.01-12552 yazısı gereği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, 18.02.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Derslerin Başlaması
  1. Üniversitemizin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlamasına,

Uzaktan Eğitim
  1. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği uyarınca Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarının hastanede yapılan uygulamaları, mühendislik ve diğer programların işyerinde mesleki eğitim dersleri ile Eğitim, İlahiyat Fakültelerindeki ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Programındaki öğretmenlik uygulaması gibi tamamen uygulamalı olan derslerin yüz yüze yapılmasına,

  2. İkinci maddede sayılanların dışında kalan Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders ve uygulamaların ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak dijital imkânlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi (eş zamanlı) veya çevrimdışı (eş zamanlı olmayan) olarak yapılmasına,

  3. Bütün programlarda var olan ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) çevrimdışı (eş zamanlı olmayan) olarak yapılmasına,

  4. İkinci ve üçüncü maddede ifade edilen birimlerin hangi sınıflara, hangi şartlarda ve nasıl eğitim yapacaklarını birim yönetim kurullarında kararlaştırarak 20 Şubat 2023 tarihine kadar ayrıntılı bir şekilde internet sitelerinde duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndermelerine,

  5. Üniversitemize ait yerleşkelerin öğrencilerimizin erişimine açık olmasına ve yerleşkelerimizdeki sosyal imkânlar ile açık alanları ve kütüphaneleri kullanmalarına,

  6. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için birimler tarafından danışmanlık faaliyetlerine özel önem verilmesine ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif bir şekilde yürütülmesine,

Kayıt Dondurma
  1. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi için depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerine devam etmek istememeleri durumunda 20 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında kayıtlı oldukları akademik birimlere kayıt dondurma talebinde bulunmalarına, kayıt dondurma talep dilekçelerinin açıklama/gerekçe kısmına deprem afeti yazmalarının yeterli olmasına ve bu durumdaki öğrencilerden başka bir belgenin istenmemesine ancak mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından yeniden değerlendirilmesine,

Özel Öğrenci
  1. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip Üniversitemize kayıtlı olan öğrencilerden ikinci maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak eğitimlerini alabileceklerdir. Bu durumda bulunup Üniversitemizde özel öğrenci olarak devam etmek isteyenlerin başvurularını 20 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında dilekçe ve ekinde ikametgâh/geçici ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi ile transkriptle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmalarına,

Kararların Uygulanması
  1. Deprem afeti ile ilgili olarak eğitim - öğretim süreçleri ile sınavların uygulanması YÖK Başkanlığının kararları doğrultusunda Nisan ayı içerisinde yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.