Turizm ve Otel İşletmeciliği

Programın Adı: TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Bilgen METE

Ders İçerikleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programının amacı, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde gençleri yetiştirip sektörün insan gücü gereksimini karşılayabilmektir.

Amacımız,

  • Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere mesleki eğitim almış nitelikli elemanlar yetiştirmek,
  • Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konudaki gelişmeleri öğrencilerle paylaşmak,
  • Turizm sektörü ile sürekli olarak işbirliği ve eşgüdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,
  • Turizm sektörünü ilgilendiren konularda bölgesel ve ulusal düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak,
  • Öğrencilerin turizm mesleğine olan sevgilerinin geliştirilmesini sağlamak, eğitim kalitesiyle turizm eğitimi yapan okullar arasında üst sıralarda yer almak ve öğrencileri ihtiyaç duyulan bir konuda meslek sahibi yapmaktır.

Dikey Geçiş Alanları

İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Rehberlik.

Mezunların Çalışma Alanları

Çeşitli Konaklama İşletmeleri, Seyahat Acenteleri, Sağlık Turizmi Merkezleri, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri, Tur Operatörlüğü İşletmeleri, Kongre-Konferans Merkezleri, Marina İşletmeciliği, Rekreasyon İşletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşitli Birimleri, Hava Yolları ve Charter Şirketleri, Denizcilik ve Kurvaziyer İşletmeleri, Rent-a-Car İşletmeleri, Enformasyon Merkezleri, Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer.

 

 

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ