İş Akış Süreçleri

A-PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
B-ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
C-TAHAKKUK İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
D-YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
E-TAŞINIR İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ