Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu 

ORÜS (Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü) bünyesinde iken 24.09.1998’de KTÜ’ye devredilen Ardeşen Parke ve Kereste Fabrikası İşletmesinin 66 dönüm arazisi üzerine kuruludur. 01.03.2006 tarih ve 5467 no’lu kanun ile kurulmuş bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Misyonumuz;

Ardeşen Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve milli değerlere saygılı bireyler yetiştirerek ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır. 

Vizyonumuz;

Ardeşen Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz, topluma hizmet etme düşüncesi ve sorumluluğunda olan, sektörün gerektirdiği mesleki yeterliliklere sahip bireyler yetiştirerek tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Değerlerimiz;

Yüksekokulumuz,  Üniversitemizin ilke ve değerlerinden sapmadan kurumsal sorumluluk yaklaşımı içinde kararlar alır ve uygular. Yüksekokulumuzda toplam kalite yönetimi anlayışı içinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri sürekli takip edilerek gerekli iyileştirmeler yapılır. Yüksekokulumuz stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerleri benimser:

 • Özgürlük
 • Özgüven
 • Özgünlük
 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • Sorumluluk
 • Katılımcılık
 • Üretkenlik
 • Rekabetçi
 • Kalite odaklı
 • Öğrenci odaklılık
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Paydaşlarla işbirliği
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 • Demokratik Yönetim
 • Yönetişimi hâkim kılmak
 • Sürekli iyileştirmeyi benimsemek

Amaçlarımız; 

 • Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte bireyler yetiştirmek 
 • Bölgesel sektör paydaşlarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 • Bölgesel sektör paydaşları ile iş birliği yaparak sorunların çözümüne katkı sağlamak.
 • Bölgesel kalkınma projelerine katkı sağlamak.