Birim Kalite Temsilcisi

YÖK KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU BİRİM TEMSİLCİSİ: Öğr. Gör. Burhan BAŞARAN