TEMA VAKFI Meslek Yüksekokulumuzu Ziyaret Etti

27 Mart 2017 Pazartesi

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Ardeşen TEMA İlçe sorumlusu olarak gönüllü faaliyet gösteren Mine BALCI Fakültemizi ve Meslek Yüksekokulumuzu ziyaret etti.

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmayı amaçlayan TEMA Vakfı, üniversite ziyareti ile Genç TEMA hakkında bilgiler Verdi.

“Genç TEMA gençlerin; yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyarlı, sorunların çözümünde aktif rol almak için gönüllü çalışmalar gerçekleştiren, ekolojik bakış açısına sahip bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Genç TEMA üniversitelerde, kulüp veya öğrenci topluluğu şeklinde oluşum göstermektedir. Çalışmalara katılmak isteyen gönüllü öğrenciler bir araya gelip, bir danışman öğretim görevlisinin de desteğini alarak, Genç TEMA yönergesi doğrultusunda kulüp veya öğrenci topluluğu kurmaktır. Kurulan öğrenci topluluğu, Fakülte yönetiminin de onayını ve desteğini alarak, başta üniversitenin bağlı bulunduğu ildeki TEMA Temsilciliği ile olmak üzere, TEMA Vakıf Merkezi ile de koordineli şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Genç TEMA oluşumu 2015 yılından beri 107 üniversitede faaliyetlerine devam etmektedir.

  • Stant / tanıtım faaliyetleri ile diğer öğrencilere de Genç TEMA’yı tanıtma ve katılımlarını sağlama
  • Bilgilendirme çalışmaları kapsamında seminer ve panel düzenleme
  • Fidan dikim etkinlikleri düzenleme
  • İl ve ilçedeki TEMA Temsilciliklerinin/İlçe Sorumluluklarının çalışmalarına destek olma
  • TEMA Vakfı kampanyalarını yaygınlaştırma
  • Çevre ile ilgili özel günlerde etkinlikler düzenleme
  • Doğa gezileri düzenleme
  • Genç TEMA Toplantıları’na katılım sağlama
  • TEMA Vakfı’na yeni gönüllüler kazandırma gibi faaliyetler Genç TEMA saha faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Bu faaliyetler, gönüllü öğrencilerin yapmak istedikleri çalışmalar doğrultusunda da zenginleşmektedir.”

Söz konusu ziyaret ile Ardeşen Genç TEMA topluluğu oluşumunun ilk adımını attık. Bu doğrultuda üniversitemizle Doğa adına Ardeşen ilçemizde farkındalık oluşturacağız.