İkinci Üniversite Katkı Payı Ödemeleri ve Kayıt Silme Hk.

10 Haziran 2019 Pazartesi

07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari HizmetMaliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın 10. Maddesi'nin 3. Fıkrası "Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü gereğince aynı
anda iki yükseköğretim programına kayıtlı bulunduğu tespit edilen öğrenci listesi aşağıdaki gibidir.Listede isimleri ve borç miktarları belirtilen öğrencilerimize ait katkı payı tutarları 21.06.2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen hesap numarası üzerinden tahsil edilecektir. Ödemelerini yapmayan öğrencilerimiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında kayıt yenileme işlemlerini yapamayacaklardır.

Hesap Numarası    :2313-55872555-5007
IBAN                       :TR40 0001 0023 1355 8725 5550 07