2547 Sayılı Kanun Değişikliği Uyarınca Yapılacak Ek Sınavlar Hk.

15 Ağustos 2019 Perşembe

2547 sayılı kanun değişikliği uyarınca 22 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 1. Ek Sınav programı için tıklayınız.
2547 sayılı kanun değişikliği uyarınca 19 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak 2. Ek Sınav programı için tıklayınız.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesi (c) fıkrasına göre 2018-2019 EĞİTİM YILI SONUNDA ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN azami süreleri tamamlanmakta olduğundan, ilgili öğrencilerimize hatırlatma amacı ile azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak olan ek sınav tarihleri ve kanun metni aşağıda verilmiştir.

Sınav tarihleri
1. Ek Sınavlar: 22 Temmuz- 04 Ağustos 2019
2. Ek sınavlar: 19 Ağustos – 01 Eylül 2019

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenci listesi ve dersleri için tıklayınız.

Listede öğrencilerin hangi derslerden sınava girme hakkı bulunduğu, hangi derslerden sınav hakkı bulunmadığı belirtilmiştir. Sınavlara girme hakkı olduğu halde listede isimleri bulunmayan/derslerinde herhangi bir hata bulunan/eksik-fazla dersi bulunan  öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim öğrenci işlerine veya daire başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ek Sınavlar hakkında açıklama
*Öğrencilere devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar 1’inci ek sınav ve 2’inci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup öğrenciler, 1’inci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2’inci ek sınavlara katılabileceklerdir.
*Öğrenciler hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği derslerden ek sınavlara giremezler.
*Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
*Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını beşe düşürmüş olan öğrenciler ek sınavlara girme haklarını kullanmak istemiyorlarsa kayıtlı oldukları akademik birime yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilere ek sınavlara girmeden dört yarıyıl ek süre verilir. Dilekçe için tıklayınız.   Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
*Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
RTEÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü Maddesinin (C) Fıkrası Uygulama Esasları içitıklayınız.