2020-2021 Akademik Yılı Ek Sınav Duyurusu Hakkında

14 Temmuz 2021 Çarşamba

2020-2021 Akademik Yılı Ek Sınav Duyurusu

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerimizin 2020-2021 Akademik Yılı 1. Ek Sınavları 02-08 Ağustos 2021 ile 2. Ek Sınavları 16-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlara katılacak veya katılmayacak olan öğrencilerimizin aşağıda örneği bulunan dilekçelerden birini doldurarak çıktı alması, imzalaması ve 27.07.2021 tarihine kadar ardesen.myo@erdogan.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.